De tandenboekjes zijn met veel liefde en zorg tot stand gekomen en zijn daarom ook geregistreerd bij het officiële merken- en modellenbureau in de Europese Unie. De boekjes genieten daardoor volledige bescherming door het auteursrecht en modelrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Tandenpret.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tandenpret is het niet toegestaan om gelijkende of afgeleide producten of afbeeldingen te gebruiken.

Op deze wijze wil Tandenpret graag haar boekjes ongehinderd laten opbloeien.